Tool LoL - Tool L# - Thuê sub LMHT

Lưu ý cách đăng nhập mới: Để khởi động tool, vào thư mục tên: *KHOI-DONG-TOOL-TAI-DAY* của phần mềm tool, chạy file tên: *tool* lên và điền key đã thuê.
Key thuê tại Tool.Vlo.Vn phải sử dụng phần mềm mới tải tại Tool.Vlo.Vn.
Phải tải lại tool và đăng nhập bằng cách mới theo hướng dẫn bên trên

Giá: 10k - 7 tiếng; 15k - 11 tiếng; 20k - 15 tiếng; 30k - 24 tiếng, 58k - 48 tiếng; 180k - 1 tuần
Gói chơi đêm được mở từ 20h đến 3h sáng hàng ngày, thuê lúc này sẽ được tặng thêm 3 tiếng
Bạn cần đăng nhập trước tiên