Tool LoL - Tool L# - Thuê sub LMHT

Có 2 loại key, thuê loại nào thì phải tải tool loại đó mới đăng nhập được

Gói chơi đêm được mở từ 19h đến 3h sáng, thuê tool lúc này sẽ được tặng thêm 4 tiếng

Đăng nhập tool lol chậm do đứt cáp quang, tải FakeIP bên dưới là được

Bạn cần đăng nhập trước tiên