Tool LoL, Thuê Tool, Auto Liên Minh, Thuê sub LMHT

Tool mới an toàn hơn với anti ban mới

Gói chơi đêm được mở từ 19h đến 3h sáng, thuê tool lúc này sẽ được tặng thêm 2 tiếng

Đăng nhập tool lol chậm do đứt cáp quang, tải FakeIP bên dưới là được

Bạn cần đăng nhập trước tiên
Shop bán acc hoangtuantu.com

Tìm bạn tool đua rank

(Block ngay nick nếu Quảng cáo, Spam, Share Key!)
Lưu ý: Liên hệ hỗ trợ tool ở mục liên hệ bên trên, phòng chat chỉ để tìm bạn đua rank

Tài khoản chưa ai sở hữu

Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 23

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 14

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 2

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 16

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 27

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 3

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 40

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 45

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 15

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 34

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 32

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 8

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 25

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 31

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 39

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 35

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 18

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 44

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 11

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 5

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 1

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 29

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 21

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 17

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 22

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ

Tài khoản sắp hết giờ

Sắp xếp theo thứ tự thời gian từ gần tới xa
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 33

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 10:58:03
+5p đổi key
Chơi đc lúc 11:03 25/03
Mã 42

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 11:04:44
+5p đổi key
Chơi đc lúc 11:09 25/03
Mã 10

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 11:34:04
+5p đổi key
Chơi đc lúc 11:39 25/03
Mã 12

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 15:19:16
+5p đổi key
Chơi đc lúc 15:24 25/03
Mã 36

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 15:21:02
+5p đổi key
Chơi đc lúc 15:26 25/03
Mã 38

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 15:43:54
+5p đổi key
Chơi đc lúc 15:48 25/03
Mã 19

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 16:32:20
+5p đổi key
Chơi đc lúc 16:37 25/03
Mã 9

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 16:33:12
+5p đổi key
Chơi đc lúc 16:38 25/03
Mã 13

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 16:50:44
+5p đổi key
Chơi đc lúc 16:55 25/03
Mã 43

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 16:57:33
+5p đổi key
Chơi đc lúc 17:02 25/03
Mã 26

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 16:59:01
+5p đổi key
Chơi đc lúc 17:04 25/03
Mã 28

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 16:59:32
+5p đổi key
Chơi đc lúc 17:04 25/03
Mã 24

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 17:13:49
+5p đổi key
Chơi đc lúc 17:18 25/03
Mã 4

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 17:25:45
+5p đổi key
Chơi đc lúc 17:30 25/03
Mã 30

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 17:32:15
+5p đổi key
Chơi đc lúc 17:37 25/03
Mã 20

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 17:46:31
+5p đổi key
Chơi đc lúc 17:51 25/03
Mã 37

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 18:05:06
+5p đổi key
Chơi đc lúc 18:10 25/03
Mã 7

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 18:07:25
+5p đổi key
Chơi đc lúc 18:12 25/03
Mã 6

MỌI NƠI

Còn lại: 03/25/2017 18:19:33
+5p đổi key
Chơi đc lúc 18:24 25/03
Mã 41

MỌI NƠI

Còn lại: 03/30/2017 07:48:50
+5p đổi key
Chơi đc lúc 07:53 30/03

Top đại gia Tháng

Top 10 người thuê tool lol nhiều nhất sẽ được cộng tiền tài khoản vào ngày đầu tiên tháng tiếp theo.
Top 1 + 150K, Top 2 + 100K, Top 3 + 70K, Top 4 +50K, Top 5 +30K, Top 6-10 + 20K.

1
Tối Mình Nhậu - 528 giờ.
2
Go Hight - 319 giờ.
3
Red Moon - 288 giờ.
4
Phát - 284 giờ.
5
Nguyen Cool - 235 giờ.
6
Không Chảnh Mất Sang - 234 giờ.
7
Như Nhau Thôi - 202 giờ.
8
Đức Mon - 198 giờ.
9
May May - 195 giờ.
10
Nguyễn Giang - 178 giờ.
11
Baron Nashor - 171 giờ.
12
Ngoan Chelsea - 171 giờ.