Tool LoL, Thuê Tool, Auto Liên Minh, Thuê sub LMHT

Yêu cầu bất cứ ai dùng tool phải tải thêm anti ban riêng mới up trong mục tải tool

Gói chơi đêm được mở từ 19h đến 3h sáng, thuê tool lúc này sẽ được tặng thêm 2 tiếng

Đăng nhập tool lol chậm do đứt cáp quang, tải FakeIP bên dưới là được

Bạn cần đăng nhập trước tiên
DiaThien.Com - Girl xinh, max xinh Tải Tool

Tìm bạn tool đua rank

(Block ngay nick nếu Quảng cáo, Spam, Share Key!)
Lưu ý: Liên hệ hỗ trợ tool ở mục liên hệ bên trên, phòng chat chỉ để tìm bạn đua rank

Tài khoản chưa ai sở hữu

Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 4

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 312

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

SẴN SÀNG THUÊ
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 1

MỌI NƠI
Nhớ tải lại Tool

Sắp mở: 04/30/2017 12:16:01

Tài khoản sắp hết giờ

Sắp xếp theo thứ tự thời gian từ gần tới xa
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 18

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 14:53:45
+3p đổi key
Chơi đc lúc 14:56 30/04
Mã 2

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 15:13:26
+3p đổi key
Chơi đc lúc 15:16 30/04
Mã 3

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 15:37:46
+3p đổi key
Chơi đc lúc 15:40 30/04
Mã 20

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 15:51:04
+3p đổi key
Chơi đc lúc 15:54 30/04
Mã 9

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 15:59:19
+3p đổi key
Chơi đc lúc 16:02 30/04
Mã 8

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 16:05:50
+3p đổi key
Chơi đc lúc 16:08 30/04
Mã 313

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 16:08:49
+3p đổi key
Chơi đc lúc 16:11 30/04
Mã 19

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 16:36:46
+3p đổi key
Chơi đc lúc 16:39 30/04
Mã 13

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 16:43:50
+3p đổi key
Chơi đc lúc 16:46 30/04
Mã 6

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 17:06:09
+3p đổi key
Chơi đc lúc 17:09 30/04
Mã 14

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 17:23:05
+3p đổi key
Chơi đc lúc 17:26 30/04
Mã 7

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 17:33:29
+3p đổi key
Chơi đc lúc 17:36 30/04
Mã 11

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 17:43:00
+3p đổi key
Chơi đc lúc 17:46 30/04
Mã 16

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 17:46:10
+3p đổi key
Chơi đc lúc 17:49 30/04
Mã 309

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 18:40:19
+3p đổi key
Chơi đc lúc 18:43 30/04
Mã 12

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 18:42:12
+3p đổi key
Chơi đc lúc 18:45 30/04
Mã 5

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 18:52:59
+3p đổi key
Chơi đc lúc 18:55 30/04
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 311

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 19:34:19
+3p đổi key
Chơi đc lúc 19:37 30/04
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 17

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 19:41:15
+3p đổi key
Chơi đc lúc 19:44 30/04
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 15

MỌI NƠI

Còn lại: 04/30/2017 21:19:22
+3p đổi key
Chơi đc lúc 21:22 30/04
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 10

MỌI NƠI

Còn lại: 05/01/2017 07:14:52
+3p đổi key
Chơi đc lúc 07:17 01/05
Mã 310

MỌI NƠI

Còn lại: 05/01/2017 15:54:09
+3p đổi key
Chơi đc lúc 15:57 01/05