Cách tính rank, level, phần thưởng theo rank trên tool.vlo.vn

Chức năng này đang được xây dựng

Sẽ sớm hoàn thiện thôi.