Ra mắt trang tool LeX – Thuê tool hiếm lỗi, FPS max cao, mượt

Các bạn có thể thuê tool LeX tại:

lex.die.vn

(Xem hướng dẫn cài đặt trong web http://lex.die.vn/ đó nhé, có video hướng dẫn cụ thể rồi, bạn chỉ cần xem và làm theo thôi)

LeX là một tool liên minh rất mượt, FPS cao và không lo về các vấn đề lỗi xảy ra bất ngờ trong trận đấu.
Lưu ý:

  • Để cài tool được tool LeX hoạt động, yêu cầu máy tính từ lúc khởi động chưa bật garena, chưa bật liên minh lần nào, nếu đã bật thì khởi động lại máy rồi cài tool như hướng dẫn trên web đó là được.
  • Tiền và key của trang Lex.die.vn và Tool.vlo.vn là hoàn toàn riêng biệt, không liên quan đến nhau, nạp ở đâu chỉ thuê được ở đó, thuê key ở đâu chỉ dùng được cho tool ở đó
    Liên hệ: Tuệ Vy