Rank trên Tool.Vlo.VN

BẢNG XẾP HẠNG - TOP 10 RANK
HẠNG 1
Nguyễn Chí Linh   |   2580 EXP - LEVEL 26
HẠNG 2
ViAnh Nguyen   |   1580 EXP - LEVEL 16
HẠNG 3
Đoàn Quốc Hà   |   1510 EXP - LEVEL 16
HẠNG 4
Nguyễn Thành Nam   |   1510 EXP - LEVEL 16
HẠNG 5
Tư Lộc   |   1510 EXP - LEVEL 16
HẠNG 6
Trương Văn Sự   |   1500 EXP - LEVEL 16
HẠNG 7
Huỳnh Pro   |   1470 EXP - LEVEL 15
HẠNG 8
Thiên Đình   |   1470 EXP - LEVEL 15
HẠNG 9
HêŢhống Messeňger   |   1410 EXP - LEVEL 15
HẠNG 10
Thân Trọng Nghĩa   |   1410 EXP - LEVEL 15