Rank trên Tool.Vlo.VN

BẢNG XẾP HẠNG - TOP 10 RANK
HẠNG 1
Nguyễn Chí Linh   |   1820 EXP - LEVEL 19
HẠNG 2
Nguyễn Thành Nam   |   1210 EXP - LEVEL 13
HẠNG 3
Hắc Ma Long   |   1150 EXP - LEVEL 12
HẠNG 4
Sỹ Đắc Nguyễn   |   1100 EXP - LEVEL 12
HẠNG 5
All Right Then   |   1040 EXP - LEVEL 11
HẠNG 6
Huỳnh Đức   |   1030 EXP - LEVEL 11
HẠNG 7
Trương Văn Sự   |   990 EXP - LEVEL 10
HẠNG 8
Yên Nhi   |   970 EXP - LEVEL 10
HẠNG 9
Nguyen Nguyen Tuan   |   960 EXP - LEVEL 10
HẠNG 10
Nguyễn Đức Phú   |   940 EXP - LEVEL 10