Kết quả xổ số ngày 20/08/2018 - 12:22:51

(theo http://xskt.com.vn/)

 
Tham gia chơi
Mới chơi
Nguyễn Tiến Dũng đã đặt 8000đ với số 88
19-08-2018
Nguyễn Tiến Dũng đã đặt 3000đ với số 88
18-08-2018
Lê Văn Đức đã đặt 4000đ với số 59
18-08-2018
Núi Çòii đã đặt 10000đ với số 38
17-08-2018
Tân Nguyễn Thanh đã đặt 8000đ với số 89
17-08-2018
Khang Nguyen đã đặt 2000đ với số 83
17-08-2018
Lê Văn Đức đã đặt 6000đ với số 02
16-08-2018
Lê Văn Đức đã đặt 10000đ với số 01
16-08-2018
Duyên Tiền Định đã đặt 4000đ với số 56
16-08-2018
Nguyễn Tiến Dũng đã đặt 10000đ với số 32
15-08-2018
Lê Văn Đức đã đặt 12000đ với số 98
15-08-2018
Nam Levis đã đặt 8000đ với số 14
14-08-2018
Nguyễn Tiến Dũng đã đặt 35000đ với số 88
13-08-2018
Ṥǩy đã đặt 4000đ với số 55
12-08-2018
Nguyễn Tiến Dũng đã đặt 40000đ với số 88
12-08-2018
Manh Van đã đặt 4000đ với số 36
12-08-2018
Cu Bin đã đặt 2000đ với số 99
12-08-2018
Nam Hữu Nam đã đặt 2000đ với số 74
10-08-2018
Nam Hữu Nam đã đặt 1000đ với số 22
10-08-2018
Nguyễn Tiến Dũng đã đặt 33000đ với số 98
10-08-2018
Bảo Dần đã đặt 6000đ với số 55
10-08-2018
Nguyễn Tiến Dũng đã đặt 15000đ với số 88
09-08-2018
Nguyễn Tiến Dũng đã đặt 16000đ với số 88
09-08-2018
Nam Hữu Nam đã đặt 1000đ với số 77
09-08-2018
An Lạc đã đặt 6000đ với số 63
08-08-2018
Nguyễn Tiến Dũng đã đặt 2000đ với số 28
07-08-2018
Nguyễn Hoàng Chương đã đặt 15000đ với số 49
06-08-2018
Gã Hề đã đặt 5000đ với số 66
06-08-2018
Nguyễn Tiến Dũng đã đặt 4000đ với số 94
06-08-2018
Gã Hề đã đặt 10000đ với số 44
05-08-2018
Bảng vàng: Mới trúng
Top Bảng Vàng 30 ngày qua