TOOL LOL, THUÊ TOOL, TOOL GOE, THUÊ LCS

Đã nạp được full mượt mà các loại thẻ:
- Gate nạp nhận 100% giá trị vào tài khoản.
- Các thẻ khác, Viettel, Vina, Mobi, Vcoin, Vietnammobile nhận 80% (do tạm thời phải qua các cổng nhà mạng khác có chiết khấu rất cao).
- Khi thực sự ổn định trở về cổng cũ, sẽ 100% giá trị toàn bộ các loại thẻ.
Bạn cần đăng nhập trước tiên
Cách mua thẻ Gate Mua acc trắng LOL