TOOL LOL, THUÊ TOOL LIÊN MINH, AUTO LMHT, Riot Tool

Đăng nhập hoặc đăng ký ở nút bên trên góc phải, đã mở đăng ký tài khoản VLO thay cho đăng ký bằng facebook