21/5 Cập nhật xong Tool Riot, bổ sung tướng Leesin

21/5 – Tool Riot đã cập nhật xong và chơi được bình thường
* Bổ sung tướng Leesin bản Beta, ae chơi và góp ý lại admin về kỹ năng của bản Leesin này một cách cụ thể, chi tiết nhất để sửa lại và nâng cấp nó ngày càng bá hơn nhé.

– Insec phím T
– Hộ thể phím G