Hướng dẫn sử dụng tool hack Ros

Hướng dẫn cấu hình tính năng, sử dụng trong menu hack game Ros:

Phím bật tắt Menu: INSERT
Sau khi ấn Insert hiện menu lên thì dí đè phím Ctrl để di chuyển chuột để tích chức năng.

Hãy xem kĩ hình ảnh nhé, click vào để xem ảnh kích thước to hơn