Tool Riot cập nhật 8.16, fix lỗi và thêm combo nhiều tướng

+ Cập nhật xong TOOL RIOT cho patch 8.16
+ Các vòng vẫn tắt vì an toàn
+ ZoomHack hoạt động trở lại
+ Sửa lỗi và thêm 1 số tướng
– Twitch
– TwistedFate
– Kindred
– Xerath
– Fizz
– Akali
– XinZhao
– Ahri
– Cassiopeia
– Camille
– Darius
– Syndra