Tool Riot nâng cấp máy chủ, fix lỗi vặt, nâng cấp tướng Leesin

Nâng cấp máy chủ cho tool Riot để khắc phục lỗi mất tool giữa trận

Fix các lỗi vặt.
Bản mới của Riot tiếp tục nâng cấp Lee thông minh hơn chút rồi nha.
Sau này làm xong dự đoán hướng đi địch để kết hợp sẽ rất bá đó các bạn, chơi khá vui. Mình gà mà đánh thấy không đến nỗi đâu. AI test thử đi nha.
Và đừng quên, Syndra vẫn luôn bá lắm nhé.