Rank trên Tool.Vlo.VN

BẢNG XẾP HẠNG - TOP 10 RANK
HẠNG 1
Nguyễn Chí Linh   |   2800 EXP - LEVEL 29
HẠNG 2
Làm Lại Cuộc Đời   |   2240 EXP - LEVEL 23
HẠNG 3
Thiên Đình   |   2120 EXP - LEVEL 22
HẠNG 4
Huỳnh Pro   |   2080 EXP - LEVEL 21
HẠNG 5
ViAnh Nguyen   |   2050 EXP - LEVEL 21
HẠNG 6
Tư Lộc   |   2000 EXP - LEVEL 21
HẠNG 7
Đoàn Quốc Hà   |   1960 EXP - LEVEL 20
HẠNG 8
Long Nguyễn   |   1900 EXP - LEVEL 20
HẠNG 9
Nguyên Khắc   |   1890 EXP - LEVEL 19
HẠNG 10
Bảo Tuấn   |   1820 EXP - LEVEL 19