Kết quả xổ số ngày 18/10/2018 - 10:32:38

(theo http://xskt.com.vn/)

 
Tham gia chơi
Mới chơi
Hoàng Minh Quang đã đặt 4000đ với số 11
14-10-2018
Tom Tom đã đặt 1000đ với số 37
14-10-2018
Lê Công Kiên đã đặt 4000đ với số 72
12-10-2018
Gã Hề đã đặt 4000đ với số 83
12-10-2018
Người Mua Vui đã đặt 10000đ với số 33
11-10-2018
Hieu Hoang đã đặt 12000đ với số 07
07-10-2018
Nguyễn Hoàng Chương đã đặt 4000đ với số 49
06-10-2018
ViAnh Nguyen đã đặt 8000đ với số 83
04-10-2018
BuonCua Anh đã đặt 6000đ với số 70
03-10-2018
Ṥǩy đã đặt 5000đ với số 89
27-09-2018
Duyên Tiền Định đã đặt 4000đ với số 11
26-09-2018
Đinh Xuân Đại đã đặt 9000đ với số 30
25-09-2018
Đinh Xuân Đại đã đặt 8000đ với số 23
23-09-2018
Tý Ăn Chơi đã đặt 7000đ với số 49
23-09-2018
Nguyễn Thịnh đã đặt 1000đ với số 13
23-09-2018
Tốnq.Thái Cao.Thành đã đặt 3000đ với số 95
19-09-2018
Tốnq.Thái Cao.Thành đã đặt 3000đ với số 49
19-09-2018
Núi Çòii đã đặt 10000đ với số 16
19-09-2018
Khang Nguyen đã đặt 10000đ với số 48
19-09-2018
Nguyễn Hoàng Chương đã đặt 40000đ với số 49
18-09-2018
Nguyễn Thế Hoàng đã đặt 2000đ với số 22
17-09-2018
Núi Çòii đã đặt 10000đ với số 32
17-09-2018
Nguyễn Hoàng Chương đã đặt 11000đ với số 49
16-09-2018
Tài Em đã đặt 3000đ với số 68
16-09-2018
Nguyễn Hoàng Chương đã đặt 8000đ với số 49
15-09-2018
Núi Çòii đã đặt 10000đ với số 83
15-09-2018
Nguyễn Văn Thăng đã đặt 4000đ với số 52
14-09-2018
Đinh Xuân Đại đã đặt 3000đ với số 51
13-09-2018
Đinh Xuân Đại đã đặt 3000đ với số 34
13-09-2018
Nguyễn Hoàng Chương đã đặt 4000đ với số 49
13-09-2018
Bảng vàng: Mới trúng
Top Bảng Vàng 30 ngày qua